E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

09. 12. 2009 г.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител - договаряне с пояснителен документ с обект: оборудване и обзавеждане на сграда, предоставена от Община Костинброд по проект № BG0014-GAE-00076-E-V1 - EEA FM - Превенция на насилието - създаване на Младежки център "Сигурност" в гр. Костинброд

09. 12. 2009 г.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител - договаряне с пояснителен документ с обект: осигуряване на публичност и визуализация при осъществяване на дейностите по проект № BG0014-GAE-00076-E-V1 – EEA FM - Превенция на насилието - създаване на Младежки център "Сигурност" в гр. Костинброд

09. 12. 2009 г.

Обява за откриване на процедура за определяне на изпълнител - договаряне с пояснителен документ с обект: обновяване, ремонт и рехабилитация на сграда, предоставена от Община Костинброд по проект № BG0014-GAE-00076-E-V1 – EEA FM - Превенция на насилието - създаване на Младежки център "Сигурност" в гр. Костинброд

05.01.2009

Стартира програма за обучение в самозащита на хора в неравностойно положение

01. 04. 2009.  

Тази година, в програмата "Ваканция и спорт” на Агенция за младежта и спорта, бяха включени и занимания по самозащита

31. 05. 2006г.  

Наръчник за оцеляване за деца беше представен днес На 31 май (сряда), 11.00 часа в Тренировъчен клуб Алфа, бул. "България" 15 беше представен НАРЪЧНИК ПО ОЦЕЛЯВАНЕ за деца, родители и учители.

04. 06. 2006г.

През юни месец 2006г., Томо Борисов- председател на Алфа-Клуб „Да оцелееш”, заедно с български треньори и инструктори, участва в семинар „Как да оцелееш / Самозащита за деца” в Бад Бланкенбург – Германия.

20. 06. 2006г.

Поредица от лекции на Томо Борисов пред учители

02 юли 2006г.

Тренировъчен клуб АЛФАКОМПЛЕКСЕН МОДЕЛ ЗА ПСИХОФИЗИЧЕСКА САМОЗАЩИТА И ОЦЕЛЯВАНЕ

09 декември 2006г.

На 09 декември се проведе Кръгла маса „НАСИЛИЕТО И АГРЕСИЯТА ПРИ ДЕЦАТА- АНАЛИЗ НА ПОЛОЖЕНИЕТО, ОЦЕНКА НА РИСКА, КОНКРЕТНИ МЕРКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ”BG 2004/016-711.01.02 Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи„Център за консултиране, подкрепа и обучение на деца и младежи, жертви на насилие”

”Стартира кампания “Безопасна ваканция”