E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

Март 2011г.

СДРУЖЕНИЕ АЛФА-КЛУБ "ДА ОЦЕЛЕЕШ" ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ: ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО - СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР "СИГУРНОСТ" В ГРАД КОСТИНБРОД


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП Центърът е изграден в партньорство с Община Костинброд. Съществуването му се превърна в значимо събитие за живота на общината. Дейностите и услугите, които предлага вече са неизменна част от ежедневието на много деца и на техните родители. В център "Сигурност" работят социални работници, психолози и инструктури по самазащита, които предлагат обучения и консултации за превенция на насилието и утвърждаване на добрите модели на взаимодействие между членовете на общността. Основна цел на проекта е: Превенция на насилието от и срещу деца и предоставяне на порфесионална помощ за излизане от ситуацията на насилие и справяне с последствията от него. Специфичните цели са: Изграждане на Младежки център "Сигурност" за подкрепа, консултиране и обучение на деца и младежи в гр. Костинброд. Дейността на специалистите ще се осъществява в училищата в общината, както и в новосъздадения Център. Планираните дейности включват: саниране на сградния фонд, предоставен от общинската администрация; оборудване и обзавеждане на ремонтираната сграда; предоставяне на психологически и правни консултации; социални услуги, насочване към здравно обслужване; провеждане на обучение по самозащита, организация на свободното време, терапия; информационна кампания за популяризиране на дейността на Сдружението и ролята на донорската организация. Основната мисия на центъра е да се създаде у децата чувство за отговорност към обществото и трайна нагласа да уважават живота, здравето, собствеността и мнението на другите. В същото време децата укрепват самочувствието и самоуважението си и придобиват психологически и поведенчески навици и нагласи за справяне в екстремални ситуации.