E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

ТОМО БОРИСОВ ПОЛУЧИ ДОКТОРСКА СТЕПЕН

Дисертационният труд е посветен на психофизическа готовност за оцеляване в социални бедствия

Уважаеми колеги,Експертът по сигурността Томо Борисов защити дисертация за присъждане на образователната и научна степен "доктор" на тема: "Модел за формиране на психофизическа готовност за оцеляване в екстремалните ситуации на социалните бедствия", в Катедра "Психология, педагогика и социология" на Национална спортна академия.....Повече

Март 2011г.

СДРУЖЕНИЕ АЛФА–КЛУБ „ДА ОЦЕЛЕЕШ” ИЗПЪЛНИ ПРОЕКТ: ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО – СЪЗДАВАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР „СИГУРНОСТ” В ГРАД КОСТИНБРОД  


Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИПЦентърът е изграден в партньорство с Община Костинброд. Съществуването му се превърна в значимо събитие за живота на общината. Дейностите и услугите, които предлага вече са неизменна част от ежедневието на много деца и на техните родители. В център “Сигурност” работят социални работници, психолози и инструктури по самазащита, които предлагат обучения и консултации за превенция на насилието и утвърждаване на добрите модели на взаимодействие между членовете на общността....Повече.

28 април 2011г.

Среща за финално отчитане на проект Превенция на насилието - създаване на Младежки Център "Сигурност" в град Костинброд!


Младежки център "Сигурност" е реализиран от Сдружение "Алфа-Клуб Да оцелееш" в партньорство с община Костинброд, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство .....Повече

Семинар

"Мястото на културата и етноса в социална и психологична работа с деца и техните семейства" 26 януари, 2011г.

С участието на представители на Министерство на образованието младежта и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Министерство на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, артисти, практици, психолози и др.....Повече

Старт на проекта „Мрежа за европейско знание и квалификация в трансграничния регион БГ-МК” на 23.07.2012


По - подробно

Начална среща на проект „Мрежа за европейско знание и квалификация в трансграничния регион БГ-МК” се проведе в Гевгелия на 14.12.2012…Още