E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

Връзки

Националната програма "Да оцелееш" е създадена през 1996г. по идея на Томо Борисов, собственик и управител на "Секюрити Група Алфа".  Програмата е предназначена за широк кръг хора - представители от всички възрастови и социални групи с акцент върху психологическите и социалните предпоставки на самозащитата като част от ежедневието на съвременния човек. Сред приоритетите й е обучаването на деца и гарантирането на тяхната сигурност. Акцентира се върху превантивните мерки срещу противообществените прояви и неправомерните действия на недобросъвестни граждани. Националната програма цели предоставянето на знания, практически умения и поведенчески навици и нагласи за адекватни действия при екстремални ситуации.  В програмата участват утвърдени експерти и преподаватели, които осъществяват запознаване и обучение по основни познания за правата на гражданите с акцент върху правата при самозащита; техники за самозащита, поведенческа психология, оръжезнание, криминалистика, безопасност на движението по пътищата, противопожарна подготовка, медицинска подготовка, противодействие на тероризма и ограничаване последиците от терористични действия, природни бедствия и редица други.  Националната програма “Да оцелееш” подготвя гражданите да оказват пълно съдействие на усилията на всички държавни органи, които допринасят за осигуряването на обществения ред и повишаване сигурността, както и при осъществяване на превенцията и профилактиката в тази насока от органите на МВР.     През месец октомври 2003г. е учреден Алфа "Клуб "Да оцелееш" като част от Националната програма. Членове на Клуба са видни български и чуждестранни специалисти, които съдействат за подобряването на знанията за самозащита на българските граждани. Техните усилия са подкрепени от изявени представители на професионалните гилдии у нас, интелектуалци, журналисти, политици, бизнесмени.     Сред приоритетните форми на обучение на гражданите са семинарите, разгърнатата издателска дейност, широкото партньорство с медиите, дискусионните форуми и изложенията.    До момента по програмата са обучени над 6000 души на възраст от 6 до 65 години - деца, ученици, граждани, журналисти, бизнесмени. При сформирането на групите и определянето на продължителността на обучението се прилага индивидуален подход към всеки кандидат, отчитайки неговите специфични нагласи и конкретни проблематични нужди.


Училища в София и страната, в които е проведено обучение по Програма "Да оцелееш"           

147 "Рьорих"            

54 СОУ "Иван Рилски”            

134 "Д. Дебелянов"            

151 национално СОУ "София"            

23 "Фредерик Жолио-Кюри"           

ЧЕСОУ "Дорис Тенеди"            

Частно основно училище "Св. св. Кирил и Методий"           

Софийска математическа гимназия "Паисий Хилендарски"            

73 СОУ "Владислав Граматик"            

СОУ "Максим Горки" - Стара Загора  

Плевен:            

"Кирил и Методий"             

"Цветан Спасов "            

"Христо Смирненски "            

"Петър Берон"            

НУ "Христо Ботев"


Община Костинброд:            

Техникум по селскостопанска техника и ветеринарна медицина – 240    ОУ, с.Петърч           

ОУ, Шияковци

Радомир, Общински детски комплекс            

ОУ "П.Р. Славейков"


Ямбол - 220 деца до момента, обучението продължава в рамките на програма "Ваканция и спорт"" на ДАМС:            

Спортен комплекс "Септември"            

Спортен клуб "Илинден"            

Тренировъчен клуб "Алфа"           


От следващата учебна година програмата стартира обучение в община Костенец, в община  Ихтиман и в нови училища в София.