E-mail:tosurvive@abv.bg

Връзки

Добре изглеждащ мъж с бастун ви моли за помощ - бъдете нащрек!


Научете децата да казват "не" на съмнителни типове


Бившите барети са най-търсени


67% от децата - жертви на насилие


Безплатно чилище по самозащита за деца


Отвличат деца заради акции на бащите им


Стартира обучение по превенция на агресията и насилието

Архив

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА-Заместник-кмет на Столична Община и бивш директор на 73-то  Училище:  

Както е известно, на училището се възлагат много отговорности: не само относно обучението на децата, но и относно възпитанието и формирането на най-различни умения за реагиране в различни ситуации, които са реалност в нашия живот.....Виж


ТЕОДОРА ДИМИТРОВА – директор на училище „ДОРИС ТЕНЕДИ”:

Училище “Дорис-Тенеди” работи по програмата “Да оцелееш” от нейното създаване през 1996г. Ние многократно сме обсъждали със създателите на програмата необходимостта от целенасочена подготовка на децата за реагиране в специфични ситуации... Виж


НАДЕЖДА НИКОЛЧЕВА - директор на 31-во СУЧЕМ:

Харесах програмата още когато се запознах с нея, защото тя кореспондира с най-големите страхове на всеки родител и професионалната тревога на всеки, който отговаря за деца... ВижСТЕФАН ИВАНОВ - началник Сектор "Детска престъпност” НСП:

През 2005г. с резолюция на Главния секретар на МВР за съвместна работа на сектор “Детска престъпност”, отдел ”Криминална полиция” - ГД”ППООРП”с  Алфа-клуб “Да оцелееш”, звено на “Секюрити Група Алфа” ЕООД,  беше създадена организация за провеждането на съвместни инициативи по Програмата “Да оцелееш”...Виж


 КРАСИМИР КУНЧЕВ - кмет на община Костинброд:  

Как приехте идеята за съвместен проект на община Костинброд с Алфа- Клуб “Да оцелееш”? - Фирма СЕКЮРИТИ ГРУПА АЛФА има дейност на територията на община костинброд. Преди около шест месеца ми представиха информация за програмата, която прилагат в няколко столични училища. Обсъдихме идеята с нашите експерти, говорихме с директорите на училища и се оказа, че програмата се приема много добре и решихме да започнем... ВижДоцент д-р Радослав Къртов, Заместник декан на Факултет “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - Академия на Министерство на вътрешните работи  

С обезпокоителни темпове се увеличиха престъпленията срещу личността и собствеността. Причината. - Преходният период от тоталитарна държава към демокрация, основаваща се на пазарно стопанство, бе съпроводен с някои обективни обстоятелства, едно от които бе срива на работещата като добре смазан механизъм система за сигурност. Естествено следствие на това бяха и все още продължават да бъдат престъпността и корупцията, които се очертаха като основни проблеми по пътя към интеграцията ни в Европейската общност. С обезпокоителни темпове нараснаха и престъпленията във видимия спектър, а именно, срещу личността, които резонират и най-чувствително сред обществеността. Израз на това са липсата на достатъчно сигурност и спокойствие на “улицата” и на обществено….Виж